• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Afdrukken PDF

Over de Vereniging

Al een aantal jaren is er een groep Roldenaren die wekelijks een rit in de mooie omgeving van Rolde maken, meestal op de racefiets, 's winters ook op de mountainbike.

Gaandeweg de tijd werd de groep steeds groter. Begin 2009 ontstond het idee om een vereniging op te richten, om diverse redenen:

  • om regels vast te stellen om gevaarlijke situaties bij het rijden in een grotere groep te vermijden
  • om aan te sluiten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Daarmee ben je voordelig verzekerd voor materiaalschade, en ontvang je o.a. periodiek een magazine en een jaaroverzicht van toertochten in Nederland.
  • om de saamhorigheid te bevorderen.

Oprichting

In maart 2009 is een oprichtingsvergadering georganiseerd. In die vergadering is unaniem besloten een vereniging op te richten. De vier initiatiefnemers hebben een voorlopig bestuur gevormd en de voorbereidingen getroffen voor de oprichrting. Op 16 juni 2009 is de akte van oprichting bij de notaris verleden en was de vereniging 'Fietstoerclub Rolde' een feit.

Doelstellingen

De vereniging stelt zich ten doel:

  • wekelijkse trainingsritten te organiseren.
  • een paar keer per jaar activiteiten te organiseren: deelname aan toertochten, spreker uitnodigen, clinic, etc.
  • veiligheid tijdens fietsen bevorderen door reglement.
  • te zorgen voor lidmaatschap van de Nederlandse Toer Fiets Unie voor alle leden.